Fastighetskalkyl för fastighetsinvestering

Köpesumma:

Lånebelopp:

Typ av bostad: Villa Bostadsrätt

Taxeringsvärde:

Amorteringstid år:

Ränta %: Se aktuella bolåneräntor på Räntan.se >>


Investeringar i fastigheter och mark har en särställning bland investeringar. En investering i land är till exempel en investering som inte liknar någon annan. Det finns nämligen bara en viss mängd land i världen. En investering i en industrifastighet eller näringsfastighet, såsom en industrilokal eller en byggnad med lokaler inredda för kontorsverksamhet, skiljer sig från exempelvis ett vanligt husköp. En industrifastighet kan ge avkastning, och det under lång tid. För att lyckas med din fastighetsinvestering behöver du göra en fastighetskalkyl för att se om investeringen ger tillräcklig avkastning.

En industrifastighet kan bestå av en plätt mark med en lokal som är anpassad för viss verksamhet, till exempel en verkstad eller ett lager. Fastigheten kan också bestå av en industritomt som främst är avsedd för logistik i form av lastning och lossning av tyngre gods. Många industrifastigheter består enbart av byggnader som används som kontorshotell eller har lokaler förberedda för butiksverksamhet. Det som är gemensamt för alla industrifastigheter är att de är avsedda för näringsverksamhet.

Beräkna fastighetsinvestering

En investering måste alltid föregås av kalkyler. Det gäller oavsett man avser att placera pengar på ett sparkonto eller funderar på att investera i en fastighet. För sparkontot behöver kalkylerna emellertid inte vara särskilt noggranna eller avancerade. Här räcker det att titta på vilka räntor som erbjuds och hur de övriga villkoren ser ut. För en investering i industrifastigheter behöver man både göra noggranna kalkyler och dessutom titta på frågor som rådande marknadsläge, befintlig eller potentiell konkurrens, möjligheten till uthyrning, och liknande.

I kalkylen är det två saker som är centrala. Det handlar dels om inköpspriset, och dels om den förväntade avkastningen. Målet med en investering i industrifastigheter är alltid att få avkastning, antingen genom att man brukar fastigheten själv eller att man upplåter nyttjanderätten till en eller flera hyresgäster.

Beroende på vilken typ av industrifastighet man avser att förvärva kan kalkylen se lite olika ut. Om det till exempel är en fastighet med byggnader för kontor och butiker är till exempel den framtida beläggningsgraden mycket viktig.Fastighetsförmedling och mäklare

Fastighetsförmedling är en process där köpare och säljare av fastigheter sammanförs via en mellanhand i form av en fastighetsmäklare. En fastighet i det här avseendet kan till exempel vara en tomt, en villa, ett fritidshus, en industritomt, ett hyreshus eller en bostadsrätt. I fastighetsförmedlingen ingår alla skeenden från det att säljaren tar den första kontakten med mäklaren till det att köparen får nycklarna i handen. Fastighetsförmedling är en till vissa delar lagstadgad process – det är viktigt att allt går rätt till eftersom det normalt är betydande värden det handlar om – men samtidigt finns stora möjligheter att skräddarsy förmedlingen för att hela processen ska kunna ske så snabbt och smidigt som möjligt.

Auktoriserad fastighetsmäklare

Yrket fastighetsmäklare är reglerat av staten, vilket innebär att det bara är vissa personer som har en särskild registrering som får kalla sig för fastighetsmäklare. För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs att man först genomgår en högskoleutbildning (120 hp) och sedan fullföljer minst 10 veckors praktik hos en mäklarbyrå. I tillägg måste man ha en ansvarsförsäkring när man praktiserar yrket. Det är myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen som meddelar titeln fastighetsmäklare (egentligen ”registrerad fastighetsmäklare”). Även advokater kan fungera som fastighetsmäklare. Advokater behöver ingen särskild registrering.

Mäklartjänster

En fastighetsmäklare har fler uppgifter än att bara sammanföra köpare och säljare. Det handlar om aktiviteter och arbetsuppgifter inom så vitt skilda områden som värdering, fastighetsjuridik, fotografering, försäkringar, skribentarbete, att handha handpenning, sätta upp till salu-skyltar, med mera. Gentemot kunden, det vill säga framför allt säljaren, marknadsför alla fastighetsmäklare dock färdiga paket av tjänster. Det huvudsakliga erbjudandet är givetvis försäljningen med alla moment från värdering, visning, budgivning och upprättande av köpeavtal till överlämning av nycklar. Alla fastighetsmäklare erbjuder även en del kringtjänster. Några exempel är kostnadsfri värdering, värdebarometer, energideklaration, arkitekttjänster, homestyling/homestaging, besiktning, information om larmtjänster, säljarförsäkringar, dubbel boendekostnadsförsäkring, med mera.